JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

U skladu sa Direktivom o angažovanju lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova broj: 112-01-810/2021-02 od 21. aprila 2021. Godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, za poslove navedene u referentoj listi poslova, koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

Tokom 2022. godine Ministarstvo u skladu sa organizacijom rada i periodičnim potrebama ažurira referentnu listu poslova i vodi/ažurira referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje.

Javni poziv otvoren je tokom kalendarske 2022. godine.

Preuzmite: Javni poziv

Preuzmite: Prijavu  po javnom pozivu

Preuzmite: Referntna lista poslova