Konkurs za upis na zajednički master akademski/magistarski studijski programi menadžment u upravi (60 i 120 ESPB)

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane na Zajedničke studije (joint degree) „Menadžment u upravi“ koji realizuje Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultet za upravu Univerziteta u Ljubljani.

Studijski programi su akreditovani u Srbiji i Sloveniji na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

Specifičnost studijskih programa je da u nastavi učestvuju predavači sa oba fakulteta, kao i obaveza studenta da na partnerskom fakultetu završi deo studija i tako stekne određeni broj kreditnih bodova (ECTS). Posebna vrednost su posete i upoznavanje sa „najboljom praksom“ u partnerskoj zemlji.

Po završetku studija, student dobija zajedničku diplomu koju potpisuju rektori oba univerziteta i dekani oba fakulteta i stiče zvanje Master menadžera u Srbiji, odnosno Magistra Menadžmenta u upravi u Sloveniji.

Više informacija o studijskom programu na linkovima:

Menadžment u upravi 60 ESPB

Menadžment u upravi 120 ESPB