OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU SPROVODILACA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Nacionalna akademija za javnu upravu je 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4842

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije, odnosno 16. jul 2021. godine.

 

Preuzmite: Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi