OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTVRĐIVANJE STATUSA AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI ZA AKREDITOVANE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ILI NAUČNOISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE, ODNOSNO JAVNO PRIZNATE ORGANIZATORE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4843

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije, odnosno 16. jul 2021. godine.

 

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih