Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini.

Sredstva su odobrena za realizaciju 91 projekta iz oblasti kulture nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 30.000.000 dinara.

Odluka je doneta u skladu sa Listom vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata podnetih na konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini, koju je utvrdila Konkursna komisija koja je sprovela postupak dodele sredstava iz ovog fonda u 2019. godini.

Odluka je objavljena i na internet stranama Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.