Restrukturiranje i optimizacija javne uprave

NAZIV PROJEKTA: Restrukturiranje i optimizacija javne uprave

DONATOR: Evropska unija kroz sredstva iz IPA 2014 uz implementacionu podršku Svetske banke

VREDNOST PROJEKTA: 2,5 miliona evra od kojih 540.000 EUR grant MDULSu

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

PARTNERI: Organi i organizacije javne uprave

CILJ PROJEKTA: Pružena podrška procesu optimizacije u nekoliko podsistema javne uprave kao komplementarne mere ukupnog procesa racionalizacije, a u skladu sa prioritetima i merama utvrđenim u Strategiji reforme javne uprave u RS i Akcionom planu. U okviru projekta dat je grant MDULS za uspostavljanje Tima za upravljanje promenama, kao podrška kod kreiranja i implementacije akcionih planova zasnovanih na preporukama Svetske banke, a koji su izrađeni iz funkcionalnih analiza Svetske banke.

PERIOD REALIZACIJE: jul 2015. – jun 2019.

VIŠE O PROJEKTUwww.upravljanjepromenama.gov.rs/