Публикације

Задовољство грађана квалитетом живота живота у локалној заједници и услугама  локалних самоуправа

У публикацији су представљени резултати истраживања јавног мњења спроведеног је у оквиру програма „Подршка Влада Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO. Истраживање рађено у периоду од 15. марта до 20. априла 2019. године на територији 50 општина и градова у Србији.

 

преузмите публикацију

Методе развоја људских ресурса: Кратак преглед

Публикаиција има за циљ да на квалификован и целовит начин представи све облике спровођења стручног усавршавања утврђене законима. Намењена је органима, организацијама и лицима одговорним за управљање људским ресурсима у јавној управи, који ће у наредном периоду у припреми програма стручног усавршавања, поред осталог, бити у потреби и да дефинишу најадекватније облике и методе реализације обука. Приређена је у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији“, уз подршку Немачке развојне сарадње у Србији

 

преузмите публикацију

Примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – приказ кроз питања и одговоре

Публикација представља значајан алат јединицама локалне самоуправе у примени Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе који је донео озбиљне и корените промене локалних управа. Приређена је у оквиру Пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, уз подршку Савета Европе.

 

преузмите публикацију

Модерна држава – рационална држава

Овај позициони документ поставља оквир и општу оцену потенцијала за повећање продуктивности запослених у држави. Сврха овог документа јесте стварање слике о обиму, специфичностима и простору за модернизацију најбитнијих функција државе, те су подаци првенствено информативног карактера.

 

 преузмите публикацију

Модерна држава-рационална држава

Лифлет о потенцијалима за повећање продуктивности запослених у држави

 

 преузмите публикацију

Управљачка одговорност у органима државне управе

Лифлет објашњава појам управљачке одговорорности и њен значај за систем државне управе. Израђен је уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, у оквиру Пројекта „Подршка реформама у Србији“

 

 преузмите публикацију

Водич за примену закона о удружењима

 

Публикација има за циљ да на једноставан начин и кроз конкретне примере приближи одредбе Закона о удружењима свим субјектима на које се односи.

 

 преузмите публикацију/a>

Водич за примену Закона о инспекцијском надзору

Публикација је приређена у циљу упознавања стручне и шире јавности са значајем реформе инспекцијског надзора и новим законским решењима који је систем инспекција променио из корена. Израда овог водича омогућена је уз помоћ Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и “Пројекта за боље услове пословања“.

 

 преузмите публикацију

Водич за самозаступање грађана

Сви се у неком тренутку нашег живота можемо сусрети са судским системом, хтели ми то или не. Овај водич даје основне информације како би се приближио судски поступак и поступци пред независним институцијама у циљу бољег разумевања права и обавеза које имамо када започне судски поступак. На крају, Водич пружа листу пружалаца бесплатне правне помоћи којима се странке могу обратити за подршку.

 

 преузмите публикацију

Основи привредног пословања за инспекторе

Публикација је намењенаинспекторима који контролишу прописе из области привредем како би боље разумели тржишну економију и њене принципе. Приређена је захваљујући „Пројекту за боље услове пословања“ УСАИД-а.

 

 преузмите публикацију

Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

Инспекцијски надзор се великим делом обавља путем комуникације са надзираним субјектима. Стога су вештине комуникације веома значајне за ефикасност обављања надзора. Публикација је припремљена у сарадњи са УСАИД-ом, у оквиру „Пројекта за боље услове пословања“

 преузмите публикацију