200.000 beba registrovano putem sistema eBeba

Više od 200.000 beba u Srbiji registrovano je preko eServisa „Bebo, dobrodošla na svet“ od kako je ovaj sistem pokrenut 2016. godine. To znači da je više od 90 procenata roditelja iskoristilo elektronsku prijavu novorođene dece.

Servis eBeba je online usluga koja roditeljima novorođenčadi omogućava da, još u porodilištu, prijave svoje dete bez dodatnih administrativnih procedura i gubljenja vremena. Na ovaj način porodiljama je omogućeno da se posvete svojim bebama, dok je na službenicima porodilišta da Matičarskoj službi pošalju potvrdu o rođenju deteta.

Sve što je potrebno da novopečene majke urade jeste popunjavanje formulara u bolnici, dok im izvod iz Matične knjige rođenih, Uverenje o državljanstvu i zdravstveno osiguranje za bebu stižu na kućnu adresu.

Kako bi beba bila prijavljena još u porodilištu potrebno je da roditelji imaju važeću ličnu kartu, potpišu izjavu o saglasnosti, dogovore se o imenu deteta, adresi na kojoj će biti prijavljeno i odluče preko kog roditelja bebu prijavljuju na zdravstveno osiguranje.

U slučaju da roditelji nisu u braku, neophodno je priznavanje očinstva pred nadležnim organom.