48.000 dece upisano u predškolske ustanove elektronski

Preko nacionalnog Portala eUprava 48.000 dece je prijavljeno u vrtić na lak način i bez odlaska na šalter. Besplatan servis eVrtić je već dostupan u 17 gradova i opština u Srbiji, a ovo je jedna od prvih elektronskih usluga koje su trijumfovale nad klasičnim, budući da je većina roditelja ovim putem prijavila svoje dete u predškolsku ustanovu.

Elektronsko podnošenje prijave dece u predškolsku ustanovu obavlja se jednostavnim popunjavanjem online obrasca na portalu eUprava.

Posebna olakšica je što ova procedura ne zahteva od roditelja da prilože izvod iz matične knjige rođenih i uverenja o zaposlenju. Naime, zahvaljujući razvoju e-usluga, ovi podaci se pribavljaju potpuno automatski čime se štedi vreme građana.
Usluga elektronskog upisa dece u vrtić je nastala kao rezultat povezivanja baza podataka i sistema različitih državnih institucija. Time je roditeljima omogućeno da, umesto da pribavljaju više različitih dokumenata, sve obave popunjavanjem jednog obrazca i to online.

Čitav posao se obavlja u samo 8 jednostavnih koraka:
1. Otvorite sajt www.euprava.gov.rs
2. Kliknete na polje “prijava” u gornjem desnom uglu
3. Zatim otvorite nalog ili se ulogujte na svoj postojeći profil
4. Odaberite uslugu “upis deteta u predškolsku ustanovu”
5. Izaberite željenu predškolsku ustanovu
6. Popunite formular ličnim podacima roditelja i deteta, kao i informacijama vezanim za upis
7. Potom ćete dobiti rezultate na osnovu unetih podataka, i ako je sve u redu, pritisnite dugme “podnesi zahtev”
8. Dobićete obaveštenje da je zahtev podnet kao i mogućnost da odabranom vrtiću pošaljete poruku preko polja “upišite poruku”.