Automatsko obaveštavanja građana o rezultatima PCR testova

Kancelarija za IT i eUpravu unapredila je besplatno automatsko obaveštenje građana o završenom rezultatu PCR testa putem SMS poruke ili imejla. Pored ranije usluge prijave za notifikaciju na Portalu eUprava, sada je omogućeno da pacijent prilikom samog testiranja u zdravstvenoj ustanovi ostavi kontakt telefon ili imejl, nakon čega će obaveštenje da je test gotov stići automatski.

Ovaj servis će i dalje slati obaveštenje isključivo o tome da je rezultat PCR testa gotov, a rezultate testa građani će i dalje moći da pogledaju na Portalu www.e-zdravlje.gov.rs

Zahvaljujući ovoj elektronskoj usluzi građani ne moraju  da odlaze u zdravstvene institucije kako bi proverili da li je njihov test obrađen i da se izlažu i najmanjem riziku, već će servis automatski funkcionisati i obaveštavati građane 00-24. Za one koji zaborave da ostave svoje kontakt podatke prilikom testiranja i dalje je dostupna usluga prijave za notifikaciju na portalu eUprava koju možete pronaći OVDE