Bošnjak: Dobra uprava na lokalnom nivou za Romkinje i Rome

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaokružuje pravni okvir u cilju daljeg aktivnog uključivanja pripadnika manjina, a naročito Roma i Romkinja, u društvene procese“, rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na predstavljanju zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou“.

Bošnjak je zahvalio međunarodnim partnerima na podršci u osnaživanju romske zajednice i rekao da već dobre zakone poboljšavamo radi prevazilaženja nedostataka koji su se pokazali u njihovoj primeni.

„Upravo sledeći zadatak koji se postavlja pred sve nas je dalja decentralizacija poslova i odgovornosti. Život se odvija na lokalu i glavni izazov je na najjednostavniji način rešavati probleme tamo gde se oni generišu u lokalnim sredinama“, naglasio je državni sekretar.

On je podsetio da će se u drugoj polovini godine održati izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina i pozvao prisutne da doprinesu da se što veći broj naših sugrađana, pripadnika nacionalnih manjina, uključi u ovaj proces.

U ROMACTED program koji je usmeren na izgradnju političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti uključilo se 11 lokalnih samouprava, a svečanosti na kojoj je predstavljen projekat prisustvovali su i Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope,  Zorana Mihajlović, potpredsenica Vlade Srbije i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Tefik Ramadanoivć.