Instrukcija o usaglašavanju sa odlukama Vlade Srbije 

Predsednicima opština/gradonačelnicima poslali smo i obaveštenje o obavezi poštovanja odluka Vlade Republike Srbije, posebno onih koje se odnose na odluke kojima se zabranjuje rad privrednih subjekata ili utvrđuje njihovo radno vreme koje nije u skladu sa odlukama Vlade za postupanje u toku vanrednog stanja.

Preuzmite: Instrukcija o usaglašavanju sa odlukama Vlade Srbije