Kasalović: Borba protiv sive ekonomije je zajednička borba države, privrede i građana

Državni sekretar Zoran Kasalović rekao je danas da je borba protiv sive ekonomije borba svih – države, privrednika i građana, a da su inspekcije u prvim redovima.

On je na Trećoj nacionalnoj konferenciji Vlade Republike Srbije i privrede „Izlaz iz sive ekonomije“ rekao da je reforma sistema inspekcijskih službi dala velike rezultate u borbi protiv sive ekonomije. „Sistem je postavljen tako da su inspekcije sada usmerene na kontrolu privrednika koji nisu spremni da igraju po pravilima i traže način da izbegnu zakon i obaveze prema državi i radnicima. Dobra privreda danas u inspektorima ima savetodavca i prijatelja“ rekao je Kasalović.

Kasalović je dodao da je u okviru nastavka borbe protiv sive ekonomije i reforme inspekcijskog nadzora planirano da se ojačaju njihovi materijalni i kadrovski kapaciteti. „Inspektori obezbeđuju da zakoni važe za sve jednako, da svi imaju istu obavezu da plaćaju poreze, da prijavljuju radnike, da na tržište plasiraju bezbedne proizvode, da štite životnu sredinu. Oni obezbeđuju da svi privrednici posluju u predvidivim i fer uslovima, ali ih je nedovoljno i ne raspolažu adekvatnom opremom. Zato već sagledavamo potrebe svih inspekcija i tokom ove godine izaćićemo sa planom kako da njihove kapacitete unapredimo da bi adekvatno odgovorili na sve zahteve koje pred njih postavljamo“, rekao je državni sekretar.