Kasalović: Stepen razvijenosti lokalne administracije jedan od tri kriterijuma za ulazak u EU

Državni sekretar u Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Zoran Kasalović rekao je da je stepen razvijenosti lokalne administracije jedan od tri kriterijuma za ulazak u EU.

„Cilj Ministarstva i Vlade Srbije je da svaka opština u Srbiji ima efikasnu upravu. Zato menjamo sistem iz korena. Menjamo ga da bi državu manje koštao i bio upravljiv, ali ga najviše menjamo zbog gradjana i privrede, jer javna uprava postoji zbog njih, da bi njima pružila usluge“, rekao je on.

Radi se na digitalizaliciji uprave kako bi službenici brzo razmenjivali informacije i završavali poslove, kao i na unapredjuju znanja i veštine zaposlenih, kako bi što bolje prihvatili promene.

Konferencija: Povoljno poslovno okruženje na lokalnom nivou

Rekao je da se uređuje i inspekcijski nadzor, te je prošle nedelje završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru i da se ovaj zakon menja ne zato što nije dobar, već zato što je njegova primena pokazala da se može nadograditi novim, reformskim rešenjima.

„Predlažemo brojne mehnaizme koji su na liniji duha cele reforme inspekcijskog nadzora, a to je prevencija, procena rizika i jačanje poverenja između inspekcija i privrede“ rekao je Kasalović i i dodao da je deo rešenja usmeren i na rešavanje problema sa kojima se suočavaju opštine i gradovi kada su lokalne inspekcije u pitanju.

„Svesni smo da kapaciteti inspekcija na lokalnom nivou u pogledu broja inspektora i njihove opremljenosti nisu na potrebnom nivou. Zato smo predvideli mogućnost da više opština na nivou okruga  sporazumom mogu urediti zajedničko obavljanje inspekcijskih poslova sklapanjem sporazuma o saradnji. To smo već predvideli letos usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, ovim se to potvrđuje“ rekao je Kasalović.

Takođe Nacrtom ovog zakona predlaže se još mogućnost da više opština na nivou okruga formiraju zajedničko odeljenje za izvršenje inspekcijskih mera, jer bez obzira na pravac reforme inspekcijsog nadzora koji je u smeru prevencije, potrebno je u sistem ugraditi  mehanizme koji će omogućiti da se mere inspekcija i izvršavaju, istakao je državni sekretar.