ODRŽANA ZAVRŠNA SESIJA STUDENTSKE STRUČNE PRAKSE U MDULS

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu završili su danas stručnu praksu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Tom prilikom održana je završna sesija pod nazivom „Uprava u teoriji i praksi“, na kojoj su učešće uzeli studenti polaznici stručne prakse i njihovi supervizori, državni službenici zaposleni u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Pozdravljajući studente, državni sekretar Maja Mačužić Puzić istakla je značaj studentske stručne prakse kao podrške visokom obrazovanju u školovanju kadrova za javnu upravu.

„Nadam se da ste priliku da se najneposrednije upoznate sa radom uprave dobro iskoristili, ali i da smo se mi, kao državna institucija, pokazali kao dobar i atraktivan poslodavac“ zaključila je Mačužić Puzić.

Posebno je istakla da veruje da  je stručna praksa pomogla studentima da potpunije sagledaju koliko je rad u upravi kompleksan, kao i reforme koje koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Pozivajući studente i supervizore da predstave rezultate stručne prakse, Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave istakla je da je za Ministarstvo značajno da dobije povratnu informaciju koliko je ova stručna praksa uticala na promenu ili potvrdu stavova studenata o upravi, šta su novo naučili i koji su najznačajniji benefiti prakse za njihovu dalju profesionalnu orjentaciju.

Uz produktivnu interakciju učesnika, stručna praksa je završena dodelom potvrda o uspešno završenoj studentskoj stručnoj praksi, koja će sudentima doneti odgovorajaući broj ESPB bodova na osnovnim studijama.

Foto galerija