Podrška francuske unapređenju rada MDULS

Delegacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posetila je Generalni direktorat za administraciju i javne službe Republike Francuske, gde su razmatrani budući oblici saradnje i pružanja podrške Ministarstva za javnu upravu i javne račune Francuske MDULS-u u oblasti javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja.

Delegacija koju je predvodila pomoćnica ministra Jasmina Benmansur i direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić kroz intenzivan program upoznali se sa aktuelnim trendovima u razvoju ljudskih resursa u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi Francuske, inovacijama u javnoj upravi i i unapređenjima koja se trenutno sprovode ili planiraju.

U narednom periodu se očekuje zaključivanje Memoranduma o saradnji dva ministarstva i poseta francuske delegacije MDULS.

Tokom posete francuskoj Nacionalnoj školi za administraciju ENA zaključen je sporazum između ove institucije i naše Nacionalne akademije za javnu upravu, koji će obezbediti podršku organizovanju I sprovođenju programa stručnog usavršavanja državnih službenika u Srbiji u skladu sa najboljim evropskim praksama.