Polaznici studentske stručne prakse u MDULS virtuelno posetili NAJU

Virtuelna poseta Nacionalnoj akademiji za javnu upravu organizovana je danas za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su polaznici studentske stručne prakse u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Pomoćnik direktora NAJU Snežana Antonijević upoznala je studente sa radom Akademije, navodeći da je osnovni cilj NAJU da sprovođenjem programa obuka unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, kako bi pružili što kvalitetnije usluge građanima i privredi. Ona je dodala da je Akademija, usled okolnosti izazvanih pandemijom virusa Kovid 19, uspešno prešla na novi način poslovanja, održavajući obuke putem onlajn platforme.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave zadužen za Sektor za stručno usavršavanje Jasmina Benmansur naglasila je da je samo u prošloj godini održano 238 obuka na daljinu, koje je pohađalo gotovo 12 hiljada državnih službenika i zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave, čime je, uprkos pandemiji virusa Kovid 19, ostvaren zacrtani indeks za 2020. godinu.