Raspisan javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je danas javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za finansiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2018. godini.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je tim povodom izjavio da je ovaj Fond aktiviran prošle godine nakon 15 godina postojanja i da je ove godine za ove potrebe obezebeđeno u budžetu 21.8 miliona dinara, što je 12 puta više sredstava u odnosu na prethodnu godinu. „Na unapređenje položaja nacionalnih manjina se u Ministarstvu dosta radi. Pripremili smo izmene propisa kojima poboljšavamo okvir za ostavrivanje prava naših nacionalnih manjina, a ovim Fondom nastojimo da doprinesemo unapređenju informisanja na jezicima nacionalnih manjina medija i programa na jezicima nacionalnih manjina.“

Konkurs za prijavu projekata je otovoren do 5. juna 2018. godine, a pravo učešća imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.