Ružić: Centralni registar stanovništva – ušteda vremena i novca, efikasnije usluge za građane

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru stanovništva,  za koji je glasalo 146 poslanika, a koji će na jednom mestu povezati i objediniti podatake o građanima iz 13 različitih službenih evidencija.

Zadovoljstvo mi je što je još jedan važan zakon usvojen u Narodnoj skupštini. Uspostavljanje ovakvog registra biće još jedan korak bliže modernoj, efikasnoj i ekonomičnoj upravi“, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je istakao da sada predstoji veliki posao oko uspostavljanja ovog registra i objedinjavanja podataka i da je početak primene ovog zakona predviđen za 1. septembar 2020. godine.

Ovo je prvi put da će se podaci o građanima koji su od značaja za ostvarivanje njihovih prava naći u okviru jedne jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku, “ istakao je ministar.

Centralni Registar stanovništva objediniće podatke kao što su registar matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, evidencije o matičnim brojevima građana, evidencije prebivališta, boravišta i privremenog boravka u  inostranstvu, evidencije o ličnim kartama, evidencije o putnim ispravama, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, evidencije poreskih obveznika,  evidencije o strancima.

Ružić je naglasio da je korišćenje podatka iz ovog registra besplatno, a građani u postupcima pred organima, prilikom ostvarivanja svojih prava, neće imati troškove, niti će svoje vreme trošiti na pribavljanje takvih dokumenata, već će to država činiti za njih.

Sve ovo će za krajnji cilj imati da svaki naš građanin bude zadovoljan uslugama različitih institucija, što i predstavlja cilj reforme javne uprave – uprava koja je servis građana i privrede“, rekao je ministar Ružić dodao da ovo predstavlja i jeftiniji rad za državu, jer će organi preuzimati podatke iz ove baze bez ikakvih troškova.