Ružić i Sirlif: Građanin, pre svega

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić zahvalio se danas ministru unutrašnjih poslova Republike Liberije Varniju Sirlifu na njihovom povlačenju priznanja JPN Kosova i zauzimanju neutralnog stava po ovom pitanju do dostizanja konačnog rešenja.

Republika Srbija je veoma zahvalna na ovakvoj odluci i mi je smatramo podrškom u nastojanjima da se nađe najprihvatljivije rešenje“, rekao je Ružić.

Ministri su razgovarali i o promenama u radu uprave kako bi se stvorio efikasniji, profesionalniji i moderniji servis građana, kao i mogućnostima za saradnju dve države u pogledu stručnog usavršavanja službenika, poljoprivrede i zadrugarstva.

Ministri Ružić i Sirlif

Sirlif je istakao da Liberija teži jačoj decentralizaciji u funkciji efikasnijeg zadovoljavanja potreba građana, kao i da nastoji da razvije zadrugarstvo kao vid udruživanja individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Ministar Ružić je rekao da je u Srbiji promenjen znatno zakonodavni okvir kako bi se povećala transparentnost rada uprave i obezbedilo veće uključivanje građana u donošenje politika i odluka.

Osnov svake reforme koju ovde sprovodimo, a koja se odnose na sistem javne uprave, je Građanin Srbije, pre svega“, kazao je ministar i dodao da su njihove potrebe uvek na prvom mestu.

Objasnivši da je za svaku promenu potrebna odlučnost i politička volja, ministar Ružić je rekao da naša uprava pre četiri godine nije nalik ovoj danas, kao što ni ova danas neće ličiti na onu sutra, jer je reforma stalan proces i mi koji služimo građanima moramo uvek da pratimo trendove i osluškujemo potrebe građana.

S tim u vezi, ministri su razmatrali i mogućnost saradnje u oblasti stručnog usavrašavanja javnih službenika, posebno imajući u vidu da je Srbija donela Zakon o Nacionalnoj akademiji, kao jedan od rezultata uvođenja sistemskog usavršavanja.