Ružić: Najoštrija osuda za napad na inspektora

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić najoštrije je danas osudio napad i prebijanje inspektora rada iz Niša dok je kontrolisao rad na crno.

„Napasti i pretući čoveka, profesionalca koji je pred penzijom i o kome kolege i privrednici u pogledu pristupa i načina rada imaju samo reči hvale, jedino zbog toga što radi svoj posao je za oštru osudu i verujem da će nadležni organi krivce privesti pravdi“ rekao je ministar i dodao da će Ministarstvo sa drugim nadležnim ministarstvima u narednom periodu, pored aktivnosti na popravljanju položaja i uslova rada inspektora, intenzivno raditi na sistemskom rešenju za zaštitu inspektora od fizičkog i verbalnog nasilja kome su neretko izloženi od strane nesavesnih privrednih subjekata koje kontrolišu i drugih lica.

Ružić stoga naglašava da je reformom inspekcijskih službi, za koje je nadležno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, postignuto da inspektori ne budu primarno kontrolori, već da oni imaju savetodavnu ulogu, a da su na te promene pozitivno reagovali i privrednici i sami inspektori.

„Cilj svega što radimo u oblasti inspekcijskih službi nije da se ljudi inspekcija plaše, već da shvate i razumeju da inspektori obezbeđuju da zakoni važe za sve jednako, da svi imaju istu obavezu da plaćaju poreze, da prijavljuju radnike, da na tržište plasiraju bezbedne proizvode, da štite životnu sredinu. Inspekcije vode računa o našoj bezbednosti, kontrolišu i sanitarne uslove i hranu koju jedemo u restoranima, škole i vrtiće u kojima borave naša deca, bezbednost igrališta na kojima se igraju i zato je važno, veoma važno, da javnost shvati da inspekcije nisu naši neprijatelji, već su, i pored nedovoljnog broja i teških uslova rada, u prvim redovima u borbi za našu bezbednost, zdravlje i fer poslovno okruženje“, rekao je ministar Ružić.