Ružić poziva građane da iskoriste svoje pravo i izjasne se gde i šta graditi

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da od ove godine sve opštine i gradovi u Srbiji imaju obavezu da u postupku pripreme budžeta svojih lokalnih samouprava, u delu planiranja investicija, sprovedu javne rasprave i konsultuju se sa građanima šta i gde bi trebalo graditi.

On je pozvao je građane i građanke da iskoriste ovaj novi mehanizam koji je uspostavljen izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i uzmu aktivno učešće u ovim raspravama. „To jeste način ostvarivanja neposredne demokratije i većeg uključivanja građana u donošenje odluka koje su važne za njihove zajednice, a s obzirom da su sredstva u budžetima sredstva svih građana, oni imaju pravo da učestvuju u odlukama kako ih ulagati i na šta ih trošiti. Zato smo takav mehanizam i uveli“, istakao je Ružić.

Ministar je rekao da se u mnogim opštinama i gradovima ovakve rasprave već organizuju, ali je  podsetio one koje nisu da učine to što pre, jer postoje i zakonski rokovi u pogledu usvajanja budžeta u lokalnim skupštinama.