Ružić: Reforma javne uprave počiva na principima profesionalizacije, depolitizacije i meritornosti administracije

„Naša administracija pretrpela je mnoge promene, prvenstveno iz namere ove vlade da pruži kvalitetnije usluge građanima, ali i naravno jer Evropska unija traži reformu javne uprave kao uslov da postanemo zemlja članica“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na regionalnoj konferenciji u Skoplju, koju je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (RESPA).

Među postignutim rezultatima kojih, kako kaže ima mnogo od digitalizacije, preko kreiranja novih elektronskih registara, do potpuno drugačijih inspekcijskih nadzora, ministar je istakao i unutrašnje promene koje su nužne jer su službenici javne uprave nosioci svih promena.

„Reforma javne uprave počiva na principima profesionalizacije, depolitizacije i meritornosti administracije“, istakao je on podvlačeći da jedino predvidiv, transparentan i fer sistem može da doprinese i ohrabrivanju službenika da promene prihvate i bolje rešavaju probleme, razvijaju svoje profesionalne karijere unutar uprave, što u konačnom dovodi do kvalitetnijih usluga za naše građane, što nam je svima najvažniji cilj.