reforma lokalne samouprave Tag

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a u uz konsultacije sa resornim ministarstvima, tokom 2016. i 2017. godine pripremila i objavila 188 administrativnih postupaka koji su doprineli standardizaciji i ujednačavanju postupanja jedinica lokalne samouprave u...