decembar 2017

Reforma inspekcijskog nadzora dovela do značajnih rezultata i pozitivnih promena u načinu rada inspektora rezultati su ankete Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koja je sprovedena među odabranih osam republičkih i pet lokalnih inspekcija. Sve anketirane republičke inspekcije i 78,2% anketiranih lokalnih inspekcija smatra da je...

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za period 2018-2020. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo...

U Beogradu je danas, u prisustvu ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, otvoren Informatički pristupni centar namenjen obukama državnih službenika, ali i građana u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je finansirala Republika Koreja sa 250.000 evra. Ružić je na otvaranju centra rekao da...

Povodom izjave Sindikata Srbije: «Novi zakon ugoržava pola miliona ljudi u javnim službama», ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izneo je da su navodi netačni i to iz sledećih razloga: Navedeni zakon pripreman je uz široke konsultacije sa reprezentativnim sindikatima u javnim službama u...

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je u Sarajevu da je za zemlje regiona evropska budućnost izvesna i da je taj činilac ujedno i vezivno tkivo koje doprinosi jačanju bilateralnih veza i saradnje, kao i prevazilaženju teške prošlosti za sve nas.   Ministar je...

Skip to content