jun 2020

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 11/2020   30.6.2020 - Obaveštenje ozaključenom ugoboru za centralizovanujavnu nabavkubroj 11/2020 -...

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-109/2020-02 od 26. juna 2020. godine NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni...

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave  danas je održan sastanak sa predstavnicima  Specijalne misije za procenu sprovođenja izbora, koji su se interesovali za postupak registracije političkih stranaka u Srbiji. Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu Ivan Bošnjak, pravna analitičarka Elisaveta  Karagianidou, saradnica u Misiji...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-90/2020-02 od 10. juna 2020. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak sastao se danas sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, a razgovarali su o aktivnostima koje su preduzete na unapređenju prava romske nacionalne manjine i planovima za naredni period. Sastanku su prisustvovali predsednik Nacionalnog saveta romske...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprava održava seriju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva u cilju kreiranja četvrtog akcionog plana za sprovođenje aktivnosti u okviru Partnerstva za otvorenu upravu. Ove konsultacije održavaju se u cilju obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija...

Skip to content