jul 2020

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić čestitao je svim građanima i građankama islamske veroispovesti predstojeći praznik Kurban bajram. „Svim građanima i građankama islamske veroispovesti čestitam Kurban bajram. Provedite ga sa najbližima u zdravlju i slozi“, poručio je ministar Ružić.      ...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-103/2020-02 od 30. juna 2020. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 7/2020 22.7.2020 - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku...

Skip to content