januar 2022

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će ove godine izdvojiti 100 miliona dinara budžetskih sredstava za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta (JUM) u jedinicima lokalne samouprave i gradskim opštinama u Srbiji, što je 2,5 puta više nego prethodnih godina. MDULS je juče objavilo Javni poziv za raspodelu...

U okviru nastavka podrške gradovima i opštinama u uvođenju jedinstvenog upravnog mesta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje peti po redu javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“ u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara budžetskih sredstava. Jedinstveno upravno mesto je svaki...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ potpisanog između Republike Srbije i Evropske investicione banke dana 15. aprila 2019. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao Promoter ovog projekta, podržava poboljšanje kvaliteta pružanja usluga na lokalnom nivou putem rekonstrukcije postojeće infrastrukture u odabranim...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 24. januara 2022. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose...

Na osnovu čl. 9. i 26. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 101/21), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo 21. januara 2022. godine Javni poziv za raspodelu sredstava...

Nastojeći da unapredi učešće Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kreiralo je posebnu sekciju na Portalu „eKonsultacije” namenjenu aktivnostima koje se preduzimaju u okviru učešća u ovoj inicijativi. Ova sekcija, dostupna na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, izrađena je u cilju...

Skip to content