februar 2022

NAZIV PROGRAMA: Podrška prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS VREDNOST:  40.000.000,00 dinara (u skladu sa Zakonom o budžetu za 2021. godinu). JAVNI POZIV: Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za podršku u uspostavljau jedinstvenog upravnog...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave osnovala je Vlada Republike Srbije 23. decembra 2016. godine, u cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršvanja zaposlenih u organima jedinca lokalne samouprave.  Odlukom o osnivanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne...

Skip to content