avgust 2022

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – UPRAVNI INSPEKTORAT na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu...

Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine, kao jednu od posebno važnih oblasti za uspešnost ukupnih reformskih procesa, izdvaja funkcionalan i inovativan sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi i kontinuiran proces izgradnje administrativnih kapaciteta, odnosno unapređenje znanja, veština...

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava      INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U              MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE     I Organ u kome...

NAZIV PROJEKTA: Podrška reformi javne uprave (komplementarna podrška u okviru Sektorskog reformskog ugovora) DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 6.484.750 EUR REALIZATOR: Konzorcijum koji čine GOPA, Belit, B&S i PWC KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Nacionalna akademija za javnu upravu, Kancelarija za...

NAZIV PROJEKTA: Podrška vidljivosti i komunikaciji reforme javne uprave (komplementarna podrška u okviru Sektorskog reformskog ugovora) DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST: 3.789.710 EUR REALIZATOR: Konzorcijum koji čine ECORYS, VNG International, NALED, ECG i SVA KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo finansija PARTNERI: Ostali organi i organizacije prema Akcionom planu...

NAZIV PROJEKTA: Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza IZVOR SREDSTAVA/ DONATOR: EU IPA 2017, Savet Evrope UKUPNA VREDNOST: 4 miliona EUR (3.6 m EU i 400.000 EUR Savet Evrope) REALIZATOR: Savet Evrope, Stalna konferencija gradova i opština KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave u...

NAZIV PROJEKTA: Dizajn i implementacija HR informacionog sistema za državne službenike DONATOR: EU IPA 2015 VREDNOST PROJEKTA: 1 milion EUR REALIZATOR: Euronet Consulting EEIG KORISNIK: Služba za upravljanje kadrovima PARTNERI: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Uprava za trezor, Poreska uprava, Uprava carina, Kanclearija za IT...

NAZIV PROJEKTA: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije VREDNOST: 2,5 miliona CHF REALIZATOR: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština. CILJ PROJEKTA: Projekat je usmeren na aktivnosti u oblasti reforme sistema lokalne samouprave, decentralizacije, poboljšanje kapaciteta...

NAZIV PROJEKTA: Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti (Swiss PRO) IZVOR SREDSTAVA/ DONATOR: Švajcarska vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC); VREDNOST PROJEKATA: 7.903.000 CHF KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave REALIZATOR: Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluga i Stalna konferencija...

NAZIV PROJEKTA: Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, faza 3 DONATOR: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) VREDNOST PROJEKTA: 5.200.000 CHF REALIZATOR: Helvetas Swiss Intercooperation KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave PARTNERI: Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština, Republički sekretarijat za javne politike, Kancelarija za informacione teknologije i elektronsku upravu CILJ PROJEKTA: Projekat pruža...

Skip to content