Javne rasprave i konsultacije

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Zaključak kojim je odobreno sprovođenje javne rasprave...

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Pregled Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija o...

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doneo Zaključak kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o tekstu...

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Prelazni izveštaj o rezultatima implementacije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2018-2020. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje reforma sistema lokalne samouprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine. Javna rasprava o Predlogu programa održaće...

Skip to content