Obaveštenja

Na 125. sednici Vlade održanoj u utorak, 26. maja 2015. godine postavljen je Dražen Maravić za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave. Rešenjem Vlade, na lični zahtev, sa mesta državnog sekretara razrešena je Vidosava Džagić....

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) je objavila poziv za iskazivanje interesa u članstvo svom Odboru za žalbe. Poziv se nalazi na linku http://www.respaweb.eu/0/news/98/call-for-expression-of-interest-appeal-board a tekst poziva možete preuzeti OVDE ....

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 021-3092/2015 od 19. marta 2015. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godinu. Akcioni plan operacionalizuje ciljeve definisane Strategijom reforme javne uprave i definiše mere, rezultate i...

Skip to content