Obaveštenja

ZA UČEŠĆE U KONSULTATIVNOM SASTANKU U BEOGRADU O RADNOJ VERZIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2016. DO 2017. GODINE Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama civilnog društva, pripremilo je radnu verziju Akcionog plana...

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku? Kako će efikasna javna uprava uticati na preduzetništvo i kvalitet usluga prema građanima? Koje su koristi za lokalne samouprave? Kako će funkcionisati sistem razmene podataka među službama? Kako mediji mogu da se uključe? Poštovani/a, Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na...

MDULS postavlja poziv za kratkoročno angažovanje lokalnih konsultanata u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave“. Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština....

POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE  O ZAINTERESOVANOSTI referentni broj 1.3 Projekat:  Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019 Projektni zadatak:  Funkcionalna analiza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji Usvajanjem Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji 2014. godine, zajedno sa Akcionim planom za njenu primenu...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje će pojasniti i unaprediti...

Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 68/15 i79/2015 – ispravka), ovde, koji je stupio na snagu 8. avgusta 2015. godine, utvrđena je obaveza da korisnici javnih sredstava dostavljaju propisane podatke do desetog u mesecu...

Radi podsticanja razvoja sektora javnih nabavki u Republici Srbiji, objavljujemo Poziv za dostavljanje Izjava zainteresovanosti radi angažovanja konsultanata koji će pružiti tehničku pomoć u usvajanju dobre prakse nabavki i uspostavljanje odgovarajuće procedure u sistemu javnih nabavki u Republici Srbiji. Projekat će biti finansiran iz sredstava EBRD. Rok...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave stavlja na uvid Uredbu o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine koja je objavljena u Službenom glasniku broj 22/16 od 4. marta 2016. godine. Tekst Uredbe na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE. Možete preuzeti Uredbu na jezicima nacionalnih...

Skip to content