Baza znanja

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je telo Vlade Republike Srbije koje se bavi različitim pitanjima u vezi sa sistemom elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade. Direktor Kancelarije odgovara direktno predsedniku Vlade i nosilac je aktivnosti na...

Jedna od prvih aktivnosti koje su dale snažan zamajac promeni rada administracije bilo je usvajanje novog Zakona o opštem upravnom postupku 29. februara 2016. godine. Razlog promena ovog ključnog zakona za rad službenika bio je jasan: „Jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije jeste uspostavljanje...

Da bi javna uprava mogla efikasno, delotvorno i stručno da odgovori na potrebe građana i pruži kvalitetne javne usluge u skladu sa principima i standardima „dobrog upravljanja“, deo reformskih aktivnosti je i povećanje transparentnosti rada javne uprave i unapređenje etičkih standarda i odgovornosti pri obavljanju...

Reforma Poreske uprave za Vladu Srbije predstavlja jednu od prioritetnih aktivnosti u reformi javnog sektora. Poreska uprava Republike Srbije započela je 2015. godine sveobuhvatan proces reformi koji podrazumeva niz institucionalnih, organizacionih i tehnoloških promena. Transformacija Poreske uprave i njeni ciljevi bazirani su na potrebi za uspostavljanjem...

Skip to content