Stručno usavršavanje

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje stručnih ispita, Ministarstrvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo prvo izdanje Priručnika za polaganje ispita za inspektora. Priručnik, kroz prizmu važećih propisa, obrađuje složenu materiju ispitnih predmeta u okviru ispita za inspektora i...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembra 2023. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je  27. decembar 2023. godine.   Preuzmite: Javni poziv...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 27. novembar 2023. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku...

U okviru Visokopolitičkog dijaloga o reformi javne uprave država Zapadnog Balkana, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), organizovala je u Sarajevu panel na temu „Dobre prakse Zapadnog Balkana za jačanje atraktivnosti i programa veština u javnoj upravi“, na kome je veliku pažnju izazvalo predstavljanje programa i virtuelnih sajmova studentske stručne...

Skip to content