Stručno usavršavanje

Nacionalna akademija za javnu upravu je 11. marta 2020. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za oblasti stručnog usavršavanja: Lični razvoj i veštine i Trening trenera. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za...

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za tri konsultanta. Tri konsultanta će raditi kao „konsultantski tim“ koje će učestvovati u sprovođenju projektne aktivnosti „Podrška ministarstvima...

Skip to content