Stručno usavršavanje

Nacionalna akademija za javnu upravu objavila je 7. oktobra 2021. godine javni poziv  za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose u...

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, objavljuje poziv za konsultante. Konsultant će biti zadužen za realizaciju aktinvosti „Ex-post analize odredaba Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koje uređuju oblast...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 30. avgusta 2021. godine objavila javni poziv  za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu. Prijave na javni poziv se podnose...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je razmenu podataka u elektronskom obliku iz evidencija o položenim stručnim ispitima iz nadležnosti ovog ministarstva preko Servisne magistrale organa, kojom upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Ova usluga upisana je u Katalog veb servisa, pod nazivom...

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom...

Nacionalna akademija za javnu upravu je 16. juna 2021. godine objavila Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Prijave na javni poziv podnose se u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku:  https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na...

Skip to content