Stručno usavršavanje

Petoro studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu započelo je danas pohađanje studentske stručne prakse u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Tim povodom održan je prvi onlajn uvodni čas, na kome su studentima predstavljene najvažnije informacije o MDULS, kao i plan realizacije studentske stručne prakse. „Verujemo da...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je online konferenciju „Sektorsko posebno stručno usavršavanje matičara 2021“, sa ciljem da se svi akteri upoznaju sa stručnim usavršavanjem matičara i uključe u unapređenje u upravljanju ljudskim resursima u jedinicima lokalne samouprave. Ministarka Marija Obradović izrazila je zadovoljstvo činjenicom...

Od 1. marta ove godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je usluge elektronske uprave koje nadležnim organima obezbeđuju pribavljanje podataka po službenoj dužnosti iz evidencija o položenom državnom stručnom ispitu, ispitu za inspektora i posebnom stručnom ispitu za matičara, kao i izdavanje uverenja...

Skip to content