Bez kategorije

I PODNOŠENJE ELEKTRONSKIH PODNESAKA Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pruža usluga elektronske uprave državnim i drugim organima, organima jedinica lokalne samouprave i imaocima javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) koji za svoje zaposlene podnose zahteve za polaganje: Državnog stručnog ispita; Posebnog stručnog ispita za matičara. ...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je lokalnim samoupravama  preporuku Privredne komore Srbije u vezi radnog vremena maloprodajnih objekata u skladu sa uvođenjem novih mera za suzbijanje pandemije virusa Covid19. Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je lokalnim samoupravama  preporuku Privredne komore Srbije u vezi radnog vremena maloprodajnih objekata u skladu sa uvođenjem novih mera za suzbijanje pandemije virusa Covid19. Rad maloprodajnih objekata treba organizovati po sledećem principu: Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima...

Mnistarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je lokalnim samoupravama u skladu sa dopisom o odlukama jedinica lokalne samouprave od 18. 03. 2020. godine kojima se zabranjuje rad privrednim subjektima ili utvrđuje posebno radno vreme, preporuku Privredne komore Srbije u vezi radnog vremena maloprodajnih objekata. Rad...

Skip to content