Javna rasprava o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana od 25. oktobra  do  22. novembra 2019. godine.

Ministarstvo poziva predstavnike i nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština,  stručnu javnost, nevladine organizacije, kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na e-mail: lokalna.samouprava@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova  6

Nacrt zakona biće predstavljen na Okruglom stolu, koji će se održati

  • 6. novembra 2019. godine, u 12 časova, u Novom Sadu, Velika sala Skupštine grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina broj 2
  • 12. novembra 2019. godine, u 12 časova, u Nišu,  Hol Gradske kuće, ulica 7. jula broj 2
  • 18. novembra 2019. godine, u 12 časova, u Beogradu, Centar „Sava“, Japanski salon, Milentija Popovića 9

O tačnom vremenu i mestu održavanja okruglih stolova, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti  objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprave.

Izradu Nacrta Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, i organizaciju javnih rasprava podržava Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“

Preuzmite:Skip to content