Početak javne rasprave o Predlogu strategije reforme javne uprave za period 2021-2030. i AP za period 2021-2025

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u postupku pripreme dokumenta javne politike kojim se uređuje razvoj reforme javne uprave, sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije reforme javne uprave za period 2021-2030. godine sa Akcionim planom za period 2021-2025. godine u Republici Srbiji.

Na osnovu preporuka iz Izveštaja o spoljnoj evaluaciji rezultata Strategije reforme javne uprave zaključeno je da postoji potreba za razvojem nove Strategije i Akcionog plana koji bi se usaglasili sa Zakonom o planskom sistemu i podzakonskim aktima, a u čijem  fokusu bi bila politika pružanja usluga i upravljanja ljudskim resursima uz efikasnu koordinaciju reforme javne uprave.

Javna rasprava o Predlogu strategije održaće se od 10. decembra do 30. decembra 2020. godine. Ministarstvo poziva predstavnike nadležnih državnih opgana, organe autonomne pokrajine, organe jedinica lokalne samouprave, stručnjake u ovoj oblasti, privredni i civilni sektor, akademsku zajednicu kao i druge zainteresovane strane da svoje primedbe i predloge dostavljaju elektronski na mejl adresu: marija.petrovic@mduls.gov.rs i poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd.

 

Pored komentara koji budu upućeni Ministartsvu pismenim putem, u oviru javne rasprave, održaće se onlajn sastanak 23. decembra 2020. godine. Molimo sve zainteresovane učesnike da se prethodno prijave za ovaj sastanak do 21. decembra 2020. na mejl adresu: marija.petrovic@mduls.gov.rs kako bismo blagovremeno dostavili pristupne podatke.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave, odnosno najkasnije sedam dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i odlučivanje, i isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Portalu e-uprava.Skip to content