Сектор за стручно усавршавање

jasmina benmansur pomocnica

Јасмина Бенмансур

помоћница министра

Сектор за стручно усавршавање обавља послове који се односе на изгрaдњу кaпaцитeтa и стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних у држaвним oргaнимa и oргaнимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и у вези са тим, има активну улогу у обликовању политике у овој области – припремом и доношењем прописа о стручном усавршавању, извршавањем донетих закона и подзаконских прописа, али и усмеравањем развоја области стручног усавршавања државних службеника и запослених у органима јединица локалне самоуправе.

Изградњи капацитета у државним органима и органима јединица локалне самоуправе доприносе и надлежности Сектора које се односе на развој и примену инструмената подршке високошколским установама у школовању кадрова за јавну управу.

Послови надзора над радом Националне академије за јавну управу, као и стручни и административни послови за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе обављају се у Сектору за стручно усавршавање.

Сектор за стручно усавршавање обавља и послове који се односе на обликовање политике у области стручних испита, надзор над радом надлежног органа АП Војводина у вршењу поверених послова државног стручног испита, а спроводи и стручне испите из делокруга Министарства – Државни стручни испит, Посебан стручни испит за матичара, Испит за инспектора и Испит за  комуналног милиционара.

Поред тога, надлежности Сектора које се односе на стандардизацију процеса у области стручног усавршавања и стручних испита, као и успостављање и развој услуга електронске управе у областима из делокруга Сектора доприносе увођењу стандарда квaлитета у област стручног усавршавања и стручних испита у систему државне управе.

Више о надлежностима Секторa за стручно усавршавање

37.724

Број кандидата који су положили државни стручни испит

2.510

Број кандидата који су положили посебан стручни испит за матичара

3.321

Број кандидата који су положили испит за инспектора

1.435

Број кандидата који су положили испит за комуналног милиционара

166/5.317

Број обука / полазника обука из ЈЛС који су похађали програме обука које спроводи Министарство

3/2.090

Број одржаних виртуелних сајмова студентске стучне праксе у јавној управи / број понуђених места за стручну праксу у јавној управи

1.473 / 50.045

Број чланова / посетилаца Виртуелне заједнице Студентска стучна пракса у јавној управи

88

Број одржаних седница Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС (2018-2023)

На завршном догађају студентске стручне праксе одржаном у Палати Србија министарка државне управе и локалне самоуправе Јелена Жарић Ковачевић доделила је сертификате студентима који су успешно обавили студентску праксу у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Жарић Ковачевић је овом приликом навела да је захваљујући......

Десет студената, који су се показали као најбољи полазници студентске стручне праксе у органима јавне управе у академској 2023/2024. години, отпутовали су данас у Мастрихт ради посете Европском институту за јавну управу (ЕИПА), репрезентативном центру изврсности и стручног усавршавања запослених у европским институцијама и јавним......

Национална академија за јавну управу је дана 9. априла 2024. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив......

У намери да стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе унапреди кроз процес интерресорног стручног усавршавања и омогући да се службеници у општинским и градским управама обучавају кроз програме који ће обезбедити стицање знања и вештина у мултисекторским темама, заједно са државним службеницима, полицијским службеницима,......

Почела пракса у Министарству државне управе и локалне самоуправе Петнаесторо студената са више факултета универзитета у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и Нишу, јуче су започели похађање стручне праксе у нашем министарству. Платформа Виртуелна заједница – стручна пракса у јавној управи, нам је омогућила да се......

Настављајући добру вишегодишњу праксу, студенти Правног факултета Универзитета у Београду посетили су данас Министарство државне управе и локалне самоуправе, у жељи да се ближе упознају са областима у надлежностима Министарства које изучавају у оквиру студијских програма на Факултету. У интерактивној дискусији са представницима Министарства, студенти......

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање стручних испита, Министарстрво државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило прво издање Приручника за полагање испита за инспектора. Приручник, кроз призму важећих прописа, обрађује сложену материју испитних предмета у оквиру испита за инспектора......

У складу са одредбама члана 77. ст. 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. и 41. ст. 5. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство......

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе  одржао је 24. јануара прву седницу у 2024. години. На седници је усвојен Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину, а том приликом разматрана су и питања од......

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, на предлог Националне академије за јавну управу, закључком 05 број 151-12229/2023 је усвојила Општи програм обуке државних службеника за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2024. годину. На истој седници, закључком......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Skip to content