Сектор за стручно усавршавање

jasmina benmansur pomocnica

Јасмина Бенмансур

помоћница министра

Сектор за стручно усавршавање обавља послове који се односе на изгрaдњу кaпaцитeтa и стручнo усaвршaвaњe зaпoслeних у држaвним oргaнимa и oргaнимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и у вези са тим, има активну улогу у обликовању политике у овој области – припремом и доношењем прописа о стручном усавршавању, извршавањем донетих закона и подзаконских прописа, али и усмеравањем развоја области стручног усавршавања државних службеника и запослених у органима јединица локалне самоуправе.

Изградњи капацитета у државним органима и органима јединица локалне самоуправе доприносе и надлежности Сектора које се односе на развој и примену инструмената подршке високошколским установама у школовању кадрова за јавну управу.

Послови надзора над радом Националне академије за јавну управу, као и стручни и административни послови за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе обављају се у Сектору за стручно усавршавање.

Сектор за стручно усавршавање обавља и послове који се односе на обликовање политике у области стручних испита, надзор над радом надлежног органа АП Војводина у вршењу поверених послова државног стручног испита, а спроводи и стручне испите из делокруга Министарства – Државни стручни испит, Посебан стручни испит за матичара, Испит за инспектора и Испит за  комуналног милиционара.

Поред тога, надлежности Сектора које се односе на стандардизацију процеса у области стручног усавршавања и стручних испита, као и успостављање и развој услуга електронске управе у областима из делокруга Сектора доприносе увођењу стандарда квaлитета у област стручног усавршавања и стручних испита у систему државне управе.

Више о надлежностима Секторa за стручно усавршавање

Најтраженија обука Националне академије за јавну управу „Етика и интегритет“, обавезна за све државне службенике и запослене у јединицама локалне самоуправе, коначно је доступна и онлајн, 24 часа 7 дана у недељи. На овај начин Академија је омогућила свим запосленима да организују свој индивидуални план......

На данашњи дан 1923. године почео је да се примењује Закон о чиновницима и осталим државним службеницима грађанског реда, који је на јединственим основама уредио правила државнослужбеничког система у тадашњој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, а која су важила и за територију данашње Републике Србије.......

Пројекат Студентска стручна пракса у јавној управи Србије, који већ трећу годину заредом реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Владе Србије и Европске уније, представљен је земљама чланицама Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) путем виртуелне презентације.   Помоћник министра државне управе и......

На иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе, а уз подршку Владе Републике Србије, данас је у згради Владе у Немањиној 11 потписан важан споразум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Националне академије за......

У намери да услуге које пружа учини што доступнијим својим корисницима, Министарство државне управе и локалне самоуправе је унапредило софтверско решење за стручне испите новим G2C (Government to Citizens) услугама електронске управе за грађане који су заинтересовани за рад на пословима за које је услов......

  УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА У СИСТЕМУ СТРУЧНИ ИСПИТИ   Министарство државне управе и локалне самоуправе од 10. јула 2023. године, пружа услуге електронске управе свим лицима заинтерсованим за полагање стручних испита (у даљем тексту:кандидат/и) из делокруга овог министарства, омогућавањем подношења: Захтева за......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Skip to content