Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

 

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

 

Sektor za stručno usavršavanje organizuje i sprovodi stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.

 

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije i Nacionalni centar za javnu upravu i lokalnu samoupravu (EKKDA) Grčke potpisale su Memorandum o saradnji korišćenjem eletronskih sertifikata. Ovo je prvi put u Srbiji da se međunarodni sporazum potpisao na taj način. Potpisivanjem elektronskim putem značajno se olakšava......

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samourave Ivan Bošnjak ocenio je danas kao veoma važno to što je već 5.837 službenika prošlo kroz stručno usavršavanje na Nacionalnoj akademiji, jer su kadrovski kapaciteti, bez obzira da li rade u Beogradu, Sjenici ili Babušnici ključ......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u okviru GIZ Srbija projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, izradilo je Studiju izvodljivosti za razvoj i implementaciju informacionog sistema za podršku uvođenju jedinstvenih standarda u posebno stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Studija izvodljivosti predstavljena je......

Nacionalna akademija za javnu upravu je 19. aprila 2019. godine objavila javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih. Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane......

U cilju obezbeđenja načela efikasnosti, pravičnosti i celovitosti sistema stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave, Vlada Srbije je 23. decembra 2016. godine, u skladu sa članom 117. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, osnovala Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs