Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

 

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

 

Sektor za stručno usavršavanje organizuje i sprovodi stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.

 

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina de Dominićis (Regina De Dominicis) dodelili su danas sertifikate predstavnicima 25 lokalnih samouprava, koji su pohađali obuku o pravima dece u jedinicama lokalne samouprave i upravljanja po meri deteta. Ružić je......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i državni sekretar za poslove javne uprave Francuske Olivije Disopt najavili su danas nastavak i jačanje saradnje u u oblasti reforme javne uprave. Disopt je   rekao da mu je veliko zadovoljstvo što je posetio našu zemlju i......

Delegacija Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija prisustvovala je danas tematskoj sednici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave posvećenoj stručnom usavršavanju zaposlenih na lokalnom nivou vlasti. Predsednik Saveta Ivan Bošnjak, predstavio je mesto i ulogu Saveta u sistemu stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs