Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

 

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

 

Sektor za stručno usavršavanje organizuje i sprovodi stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za  komunalnog milicionara.

 

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo je na danas otvorenom dvodnevnom Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi svoju ponudu prakse za 2021/2022. godinu, za 30 studenata pravnih fakulteta univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, kao i Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka,......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs