Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

 

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

 

Sektor za stručno usavršavanje organizuje i sprovodi stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za  komunalnog milicionara.

 

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Od 1. jula svi državni organi će moći da prijave svoje zaposlene za državni stručni ispit i ispit za matičare onlajn, putem novog softverskog rešenja koje je izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu (KITEU). Na današnjem......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas prvu obuku matičara na daljinu – putem vebinara, u skladu sa Kalendarom obuka utvrđenih u Sektorskom posebnom programu obuke matičara za 2020. godinu. Obuci „Način upisa u matične knjige“, koju je realizovala Nataša Živković, predavač akreditovan u......

Nacionalna akademija za javnu upravu osvojila je zlato na prestižnom SEE CXA festivalu koju dodeljuje Awards International iz Londona. Žiri je prepoznao kvaliltet i inovativnost u kategoriji – Javni sektor i nagradu dodelio NAJU za projekat LMS plaforma za onlajn učenje. LMS platforma omogućava svim......

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu završili su stručnu praksu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a ministar Branko Ružić poručio im je da su im vrata Ministarstva uvek otvorena i da uvek mogu da pitaju za savet ili preporku. „Vi ste prvi studenti......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je virtuelanu posetu  Nacionalnoj akademiji za javnu upravu za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju stručnu praksu u ovom Ministarstvu. „Poseta studenata Nacionalnoj akademiji za javnu upravu planirana je još na samom početku stručne prakse i bez obzira......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je Instrukciju o preventivnim merama i aktivnostima za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja u organizovanju i sprovođenju stručnih ispita u delokrugu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kojom se uređuju opšte mere prevencije i posebna pravila ponašanja u organizovanju i sprovođenju stručnih......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs