Sektor za stručno usavršavanje

jasmina benmansur pomocnica

Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

Sektor za stručno usavršavanje obavlja poslove koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i u vezi sa tim, ima aktivnu ulogu u oblikovanju politike u ovoj oblasti – pripremom i donošenjem propisa o stručnom usavršavanju, izvršavanjem donetih zakona i podzakonskih propisa, ali i usmeravanjem razvoja oblasti stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

 

Poslovi nadzora nad radom Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obavljaju se u Sektoru za stručno usavršavanje.

 

Sektor za stručno usavršavanje organizuje i sprovodi stručne ispite iz delokruga Ministarstva – Državni stručni ispit, Poseban stručni ispit za matičara, Ispit za inspektora i Ispit za  komunalnog milicionara.

 

Više o nadležnostima Sektora za stručno usavršavanje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno za politiku u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, a u cilju stručnog usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave koji obavljaju poverene poslove iz delokruga ovog ministarstva – matičarima i zamenicima matičara, donelo je Sektorski posebni......

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo nova izdanja Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita  i Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za......

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, donela je novu Uredbu o državnom stučnom ispitu kojom se uvodi značajna inovacije – novo softversko rešenje koje omogućuje da se u 2020. godini u celini implementira elektronsko upravno postupanje i elektronska komunikacija Ministarstva......

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 26. decembra 2019. godine usvojila je programe obuke za zaposlene u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave za 2020. godinu, i to: Opšti program obuke državnih službenika za 2020. godinu, koji......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković potpisali su danas sporazum o programu saradnje, koji predviđa mogućnost  da studenti Pravnog fakulteta obavljaju praksu u Ministarstvu. Ministar Ružić je rekao da napredak jednog društva i ekonomije pre svega zavise......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/3620-144

 strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs