Javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 21. decembra 2018. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave na linku: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4535&title=Javni-poziv-za-akreditaciju-realizatora-programa-stru%C4%8Dnog-usavr%C5%A1avan%D1%98a-u-javnoj-upravi

Rok za prijavu na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Nacionalne akademije.

Javni poziv za akreditaciju sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih će biti raspisan tokom godine.

Preuzmite javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upraviSkip to content