JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike organa državne uprave, stručnu javnost, kao i sve građane  da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika sprovešće se u periodu od 10. decembra do 29. decembra 2021. godine.

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, www.mduls.gov.rs i na portalu e-uprave.

Učesnici u javnoj raspravi mogu svoje predloge, sugestije i komentare dostaviti na elektronsku adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika”.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziraće sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Preuzmite:Skip to content