JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU AKCIONOG PLANA ZA PERIOD OD 2024. DO 2025. GODINE, ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZA REFORMU SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine održaće se u periodu od 8. do 27. februara 2024. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike Stalne konferencije gradova i opština, eminentne stručnjake u ovoj oblasti, predstavnike privrednog i civilnog sektora, predstavnike nevladinih organizacija, akademske zajednice i druge zainteresovane strane da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi i daju komentare, sugestije i predloge.

Tokom trajanja javne rasprave, primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu popunjavanjem obrasca u prilogu, na imejl: registri.lsamouprava@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa napomenom na koverti: „Javna rasprava“.

Pored komentara koji budu upućeni Ministarstvu pisanim putem, u okviru javne rasprave, održaće se onlajn okrugli sto, u četvrtak, 22. februara 2024. godine, sa početkom u 12 časova, putem platforme Microsoft Teams.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo će sačiniti i objaviti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i Portalu „eKonsultacije“ u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Link za pristup onlajn okruglom stolu:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 211 526 801

Passcode: hP2C97

Preuzmite:Skip to content