Javni poziv za učešće u javnoj raspravio nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se od 29. januara do 19. februara 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih službi, privrede, akademske stručne javnosti, nevladinog sektora, kao i druge zainteresovane strane.Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave putem elektronske pošte na adresu: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona. U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan Okrugli sto, 13. februara 2018. godine u Beogradu, Klub poslanika, u Tolstojevoj 2, sa početkom u 13.00 časova, na kojem će biti predstavljen tekst Nacrta zakona.

Zainteresovani učešće na Okruglom stolu treba da prijave na elektronsku poštu biljana.petkovic@mduls.gov.rs, najkasnije do 9. februara 2018. godine, radi najave ulaska u zgradu Palate Srbije. Po okončanju Javne rasprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave isti objaviti na internet prezentaciji Ministarstva i Portalu e-uprave.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa radnim tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.Skip to content