OBAVEŠTENJE O SPROVOĐENJU PROCESA KONSULTACIJA U POSTUPKU PRIPREME DOPUNE UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u nauci i istraživanjima i Predloga dopune Kataloga radnih mesta pratećih i pomoćno – tehničkih poslova. Navedene Predloge pripremilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Sindikatom zaposlenih u naučno – istraživačkoj delatnosti Srbije, i uz konsultacije sa naučno – istraživačkim ustanovama.

Konsultacije o Predlogu dopune Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 81/17, 6/18 i 43/18) će se sprovesti u periodu od 30. decembra 2021. godine do 21. januara 2022. godine, dostavljanjem primedbi, sugestija i komentara elektronskim putem na mejl: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova br.6, Beograd.

Predlozi Kataloga radnih mesta objavljeni su na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i eKonsultacije.

Predlozi Kataloga radnih mesta u nauci i istraživanjima se nalazi OVDE i dopuna Kataloga radnih mesta pratećih i pomoćno – tehničkih poslova se nalazi OVDESkip to content