OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Nacionalna akademija za javnu upravu je dana 16. novembra 2022. godine objavila javni poziv za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Na javni poziv mogu sa javiti kandidati (fizička lica) koji ispunjavaju uslove za selekciju realizatora koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave putem linka https://euprava.gov.rs/usluge/5030

Rok za podnošenje prijava je 16.12.2022.  godine.Skip to content