USVOJENI PROGRAMI OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU

Vlada Republike Srbije, na predlog Nacionalne akademije za javnu upravu, na sednici održanoj 25. februara 2021. godine usvojila je programe obuke za državne službenike i za zaposlene u organima jedinica lokalne samouprave za 2021. godinu, i to:

Ovi programi obuke, između ostalog, imaju za cilj obezbeđivanje uslova za ostvarivanje kontinuiranog procesa izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje reformskih procesa u različitim oblastima u kojima državni organi i organ jedinica lokalne samouprave ostvaruju svoju nadležnost.

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave Vlade Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremili su Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave obuhvata 17 oblasti stručnog usavršavanja i 101 tematsku celinu – 11 tematskih celina više u odnosu na isti program realizovan u 2020. godini.Skip to content