BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI

NAZIV PROGRAMA: Budžetski fond za nacionalne manjine u 2019. godini

IZVOR FINANSIRANJA: Budžet MDULS

VREDNOST:  30.000.000 dinara  

KORISNIK: Ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina

CILJ PROGRAMA: Savet za nacionalne manjine utvrdiće prioritetnu oblast finansiranja za 2019. godinu

PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU U OKVIRU PROGRAMALista odobrenih projekata

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA: Javni konkurs za dodelu sredstava 

BUDŽET:  30.000.000 dinara  

PERIOD REALIZACIJE: april-septembar 2019.Skip to content